— Mensen in je Gameplan —

In 3 stappen
de juiste mensen
en competenties

Succesvolle HR-strategie

MENSEN ALS BELANGRIJKSTE FACTOR

Succesvolle werknemers door duidelijke HR-aanpak

Als ondernemer gaat het je voor de wind. Jij hebt een heldere missie, visie en strategie die door de hele organisatie worden gedragen. De marketingactiviteiten leveren de begrote resultaten. Bovendien zijn de meeste klanten ruim tevreden over de levering van je dienstverlening.

Toch maak je je zorgen. Je hebt moeite het juiste personeel aan te trekken en de goede mensen te behouden. Je beseft dat dit de groei van je bedrijf in de weg zit. Wat kan en moet nu beter? Stel een goed doordacht strategisch HR-plan op. Vind structureel succesvolle werknemers en ontwikkel competenties die bijdragen aan de groeiambities van je organisatie. Laat Gameplan jou helpen.

Heeft HR de juiste aandacht in je bedrijf?

Wil je weten hoe jouw HR-aanpak echt kan bijdragen aan de bedrijfsresultaten? Hoe je mensen met de juiste competenties vindt, boeit en bindt en hoe ze kunnen meegroeien met de organisatie? Ontdek met Organisatie Gameplan®, hét succesvolle online business programma, hoe je ervoor zorgt dat je structureel beschikt over de juiste mensen en competenties, hoe je ontwikkeling stimuleert en hoe je de bevlogenheid van je mensen kunt stimuleren. Op deze pagina nemen we met jou de stappen door voor een succesvol strategisch HR-plan dat direct zal bijdragen aan zakelijk succes.

werknemers-mensen-personeel-bedrijf-mensen-organisatie-gameplan

ONTDEK IN 10 MINUTEN JOUW GROEIKANSEN

500+ ondernemers gingen je voor

Waarom is een strategische HR-planning belangrijk?

Als adviseurs én ondernemers zien we dat de meeste bedrijven bij hun HR-aanpak te weinig kijken naar hoe dit nu echt bijdraagt aan de resultaten van de organisatie. Met als risico dat je als organisatie niet de juiste mensen bindt met de juiste competenties, werknemers op de verkeerde plekken zet en medewerkers onvoldoende laat meegroeien met de organisatie.

Daarom adviseren we een pragmatische, aan de strategische doelen gekoppelde aanpak van HR. Met een sterk strategisch HR-plan bepaal je wat er nodig is aan capaciteit, competenties en de ontwikkeling ervan. Met gerichte acties plan je ook hoe je medewerkers zich blijven ontwikkelen en initieer je continue feedback, die bevlogenheid en betrokkenheid bij de organisatie verhoogt.

Bij het opstellen van een succesvol strategisch HR-plan behandel je de drie thema’s HR-strategie, Competentie-ontwikkeling en Continue feedback.

1. HR-strategie

In je strategische HR-planning bepaal je de optimale capaciteit aan mensen met de juiste competenties die je nodig hebt om je strategische doelen te realiseren. Competenties zijn de combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag.

Impact
Noteer de impact die de strategische ambities op HR en mensen hebben.

Consequenties
Bepaal de consequenties van de strategische ambities voor je capaciteit (in- door- en uitstroom) en de benodigde competenties. Je weet zo wat er nu, maar ook wat er op termijn nodig is.

Capaciteit en competenties
Benoem welke capaciteit en competenties er in huis zijn. Kijk daarbij ook naar duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling, leeftijd en diversiteit.

HR-doelen & actieplan
Stel concrete HR-keuzes en doelen vast door de uitkomsten van de vorige twee stappen tegenover elkaar te zetten en in te vullen wat nog nodig is. Hieruit volgt jouw actieplan: investeringen, acties, planning en wie verantwoordelijk is, en hoe je de monitoring van de realisatie doet.

2. Competentie-ontwikkeling

Hoe laat je mensen en teams hun competenties optimaal inzetten en verder ontwikkelen? Goed opgeleide, ervaren, collegiale en bevlogen mensen zijn een voorwaarde om je strategische doelen te realiseren. Denk hierbij aan onderwerpen als:

Onboarding
Regel een optimale onboarding. Geef daarbij aandacht aan jouw missie, visie, strategie, doelen en de manier van samenwerken.

Continue ontwikkeling
Zorg ervoor dat je mensen hun competenties ontwikkelen, op individueel, team- en organisatieniveau. Bepaal welke mogelijkheden je als organisatie biedt voor het continu delen van kennis, vaardigheden en ervaring.

Kennisoverdracht uitdiensttreding
Regel dat specifieke kennis en ervaring van vertrekkende medewerkers binnen de organisatie blijft. Initieer een exitgesprek waarbij de vertrekkende collega vrij feedback kan geven.

Organisatie Gameplan

Business coaching voor ambitieuze ondernemers

Je wilt jouw strategie echt scherp en levend houden. Je neemt je eindelijk voor om meer ‘aan’ dan ‘in’ je bedrijf te werken. Je wilt meer grip op groei krijgen en weer met veel plezier ondernemen. Wat is nu de volgende stap voor jou en je organisatie? Tientallen ambitieuze ondernemers kiezen voor Organisatie Gameplan.

Ontwikkel in een half jaar je strategie, je dienstverlening en de voorwaarden voor persoonlijke groei en zakelijk succes

Zet vandaag de volgende stap. Neem contact op of doe eerst de Organisatie Scan (10 min).

3. Continue feedback

Faciliteer een veilige omgeving voor je werknemers voor het delen van feedback. Zij hebben recht op regelmatige, concrete en eerlijke feedback over hun functioneren en ontwikkeling. Laat weten wat ze moeten leveren en wat ze mogen verwachten van jou.

Feedback delen
Bespreek hoe je feedback (wederzijds) deelt met je werknemers. Benoem wat voor invloed dit heeft op belonen, ontwikkelen en doorgroeien. Bied je mensen ook ruimte om jouw functioneren door te nemen.

Doelstellingen
Bepaal hoe de gesprekken bijdragen aan de realisatie van individuele doelstellingen en organisatiedoelstellingen.

Monitoring & Evaluatie
Leg vast hoe je de gemaakte afspraken monitort. Bespreek hoe je de bevindingen uit de feedbackcyclus en de exitgesprekken benut voor verbetering. Ten slotte geef je aan hoe je de effectiviteit van de feedbackcyclus met je mensen evalueert. Wat draagt het bij?

Zet vandaag de eerste stap naar zakelijk en persoonlijk succes

Wil je weten hoe je meer grip op groei krijgt en weer met plezier gaat ondernemen? Doe de Organisatie Scan. Ontdek hoe het vinden en binden van de juiste mensen & competenties en het stimuleren van ontwikkeling & bevlogenheid je daarbij gaat helpen.

DOE DE GRATIS ORGANISATIE SCAN

Speciaal voor jou als ambitieuze ondernemer die voelt dat nu het moment is voor verandering. Dat het tijd is voor meer grip op groei. De Organisatie Scan brengt de belangrijkste knelpunten en groeimogelijkheden in kaart en geeft antwoorden:

Ontdek in 10 minuten jouw groeikansen:

500+ ondernemers gingen je voor

INSPIRATIE VOOR EN DOOR ONDERNEMERS

Wat zeggen ondernemers over Gameplan

Ontmoet je business coaches

Ronald Hanselaar. Ondernemer, business coach en adviseur.

Ronald Hanselaar

“Hi, ik ben Ronald. Sinds 2006 help ik als business coach ondernemers als jij de volgende stap te zetten met de groei van jouw onderneming. Met effectieve leiderschapstraining en ons succesvolle online traject ‘Organisatie Gameplan’ werk ik samen met jou naar je doelen toe.”

Geert van Heijningen

“Hallo, ik ben Geert. Na 15 jaar management en projecten bij ABN AMRO heb ik in verschillende rollen in veel branches en sectoren organisaties geadviseerd en doorgelicht. Met Organisatie Gameplan hoop ik ook jouw organisatie naar een hoger plan te mogen tillen.”

Geert van Heijningen - Business coach - Organisatie Gameplan

Geert van Heijningen. Ondernemer,
business coach en adviseur.

Word ook een succesvol leider en ondernemer

Stap voor stap

Video afspelen over Ronald-Hanselaar-business-coach-organisatie-gameplan-mkb-bedrijfscoach