Disclaimer

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Organisatie Gameplan. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Website

De Organisatie Gameplan website is onder verantwoordelijkheid van Organisatie Gameplan B.V., handelend onder de naam Organisatie Gameplan.

Inhoud website

Alle informatie, zowel in de vorm van tekst, bestanden als beelden als welke andere vorm ook wordt door Organisatie Gameplan enkel ter informatie ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

Organisatie Gameplan kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten, video’s en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Organisatie Gameplan. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Organisatie Gameplan is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisatie Gameplan. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het ‘cache’ geheugen van de browser. 

Log bestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslagen op de webserver. Organisatie Gameplan beperkt zich tot de standaard logfiles. Dit wil zeggen dat Organisatie Gameplan enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Organisatie Gameplan maakt geen analyses van de IP-adressen.

Links

De website van Organisatie Gameplan bevat links naar andere sites. Organisatie Gameplan oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Organisatie Gameplan het privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzamelt. Het privacy statement van de website van Organisatie Gameplan heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Meldingen en aanpassingen

Organisatie Gameplan behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze disclaimer te wijzigen.