— Reflectie op je Gameplan —

Reflectie voor
ondernemers
in 4 stappen

Zicht op wat werkt

VAN PLAN & DO NAAR CHECK & ACT

Verbeter en vernieuw je strategie voor meer groei

Jij zet grote stappen met je bedrijf en in je persoonlijke ontwikkeling. Je hebt de strategie, dienstverlening en juiste randvoorwaarden ontwikkeld om succesvol te zijn en te doen waar jij goed in bent. Je voldoet aan de verwachtingen van je stakeholders en je hebt nog meer plezier in het ondernemen gekregen.

Maar blijf wel scherp! Juist in deze fase gaan ondernemers vooral in de ‘Plan en Do’-stand staan met minder focus op de ‘Check en Act’-fase van de zogenaamde PDCA-cyclus. Besef dat je als ondernemer regelmatig je eigen evaluatie moet inplannen. Dus neem afstand van de waan van de dag en reflecteer op wat nu bereikt is en op de manier waarop. Wat heb je geleerd, wat kun je verbeteren en wat ga je vernieuwen? Laten we samen de effectiviteit van je strategie analyseren.

Weet je wat goed gaat en beter kan?

Neem je tijd en afstand om de effectiviteit van je strategie te beoordelen? Weet je wat wel gerealiseerd is van de doelen? En wat niet? Vermijd een situatie waarin je niet weet of je je kansen optimaal benut hebt en of je risico’s effectief hebt aangepakt. Ontdek daarom met Organisatie Gameplan®, hét succesvolle online business programma, hoe je de effectiviteit van je strategie analyseert. Door de inzichten te vertalen naar nieuwe doelen en acties leg je de basis voor een verbeterde strategie. Op deze pagina nemen we met jou de stappen door voor een gedegen reflectie en analyse. Jij kunt daarna direct aan de slag met je vernieuwde strategie voor meer zakelijk succes.

reflectie-analyse-effectiviteit-strategie-van-bedrijf-organisatie-gameplan

ONTDEK IN 10 MINUTEN JOUW GROEIKANSEN

500+ ondernemers gingen je voor

Waarom is reflecteren belangrijk?

Met de reflectie op je strategie kijk je zelf of samen met je team van een afstand naar de prestaties van je onderneming en jullie bijdrage daaraan. De uitkomsten van je reflecties en analyses geven focus op wat goed gaat en wat je daarom kunt herhalen en wat niet goed gaat zodat je dit anders kunt doen.

Kijk ook vooral verder dan de financiële resultaten. Het gaat over veel meer dan alleen je omzet en je winst. Ga bijvoorbeeld na hoe je strategie je commercieel succes ondersteunt. Draagt je organisatie-inrichting, je HR-aanpak en je middelenmanagement daar echt aan bij? Richt je ook op feedback van je klanten, je mensen en andere stakeholders. Zo voorkom je dat een te positief zelfbeeld ontstaat van prestaties en van hoe processen verlopen.

Voor een gedegen reflectie en analyse doorloop je de vier stappen Betrokkenheid, Input verzamelen, Brainstorm en Conclusies:

1. Betrokkenheid, agenda en input bepalen

De reflectie is het meest effectief als je die voorafgaand aan het opstellen van nieuwe strategische plannen uitvoert.

Betrokken deelnemers
Bepaal wie je direct of indirect bij de reflectie betrekt. Denk aan het management en ‘eigenaren’ van de verschillende strategische doelen. Het gaat niet om het aantal, maar om de kwaliteit van de input die ze meebrengen.

Stakeholders
Betrek stakeholders in de analyse zoals klanten, aandeelhouders, medewerkers of samenwerkingspartijen.

Agenda en input
Deel de agenda met deelnemers en stakeholders en deel de onderwerpen met degenen die er zicht op hebben en relevante input kunnen aanleveren.

2. Input verzamelen

De output van de analyse wordt bepaald door de kwaliteit van de input. Hoe zorgvuldiger de voorbereiding op de onderwerpen, hoe beter je de effectiviteit en de prestaties van je organisatie kunt beoordelen.

Relevantie
Bepaal per onderwerpen welke input relevant is voor de reflectie. Denk na bij wie of uit welke systemen je die input haalt.

Planning
Maak een planning om de juiste input op tafel te krijgen. Bij voorkeur verzamel je de input door het jaar heen.

Openbaar
Maak alle verzamelde input beschikbaar voor de deelnemers voorafgaand aan de strategiesessie. Zo reflecteert en analyseert iedereen op basis van dezelfde informatie.

Organisatie Gameplan

Business coaching voor ambitieuze ondernemers

Je wilt jouw strategie echt scherp en levend houden. Je neemt je eindelijk voor om meer ‘aan’ dan ‘in’ je bedrijf te werken. Je wilt meer grip op groei krijgen en weer met veel plezier ondernemen. Wat is nu de volgende stap voor jou en je organisatie? Tientallen ambitieuze ondernemers kiezen voor Organisatie Gameplan.

Ontwikkel in een half jaar je strategie, je dienstverlening en de voorwaarden voor persoonlijke groei en zakelijk succes

Zet vandaag de volgende stap. Neem contact op of doe eerst de Organisatie Scan (10 min).

3. Brainstorm

Neem voldoende tijd voor een kritische reflectie op de resultaten en voor de brainstorm. In de brainstorm over verbeteringen ga je in op:

Beeldvorming
Wat vinden jullie van de ontwikkelingen en resultaten? Inventariseer de toekomstige ontwikkelingen en verbetermogelijkheden.

Belangrijkste inzichten
Bespreek de belangrijkste inzichten en issues op de verschillende onderwerpen. Zijn er trends te ontdekken? Besluit waar jullie iets mee moeten doen, waarom en wanneer.

Acties
Overleg over de mogelijke oplossingen en acties. Verzamel in deze ronde alle ideeën, zonder er een oordeel aan te koppelen.

Besluitvorming
Waardeer in de deze stap de oplossingen en neem een beslissing over de te kiezen richting(en) als output naar je nieuwe strategie.

4. Conclusies en besluiten

In de laatste fase van de reflectie komt alles bij elkaar.

Impact, complexiteit en prioriteit
Bekijk de uitkomsten en bepaal de impact, de complexiteit en de prioriteit van de issues. Zoek of er samenhang is tussen oplossingen en acties van de verschillende onderwerpen en of ze elkaar versterken.

Output
Bepaal wat je meeneemt in de output. Denk aan de bijstelling van de strategische speerpunten, doelstellingen, kpi’s, kernwaarden, organisatie-inrichting en HR- en middelenmanagement. Wie wordt verantwoordelijk voor de verschillende acties? En hoe wordt de opvolging gemonitord?

Afsluiting
Bespreek met de deelnemers hoe de reflectie is gegaan en het resultaat. Leg de focus op er van deze exercitie is geleerd. Wat kan er beter in het reflectieproces?

Zet vandaag de eerste stap naar zakelijk en persoonlijk succes

Wil je weten hoe je nog meer grip op groei krijgt en met meer plezier gaat ondernemen? Doe de Organisatie Scan. Ontdek hoe een kritische reflectie op je huidige strategie je daarbij kan helpen. Leer van de resultaten en verbeter en vernieuw direct je strategie.

DOE DE GRATIS ORGANISATIE SCAN

Speciaal voor jou als ambitieuze ondernemer die voelt dat nu het moment is voor verandering. Dat het tijd is voor meer grip op groei. De Organisatie Scan brengt de belangrijkste knelpunten en groeimogelijkheden in kaart en geeft antwoorden:

Ontdek in 10 minuten jouw groeikansen:

500+ ondernemers gingen je voor

INSPIRATIE VOOR EN DOOR ONDERNEMERS

Wat zeggen ondernemers over Gameplan

Ontmoet je business coaches

Ronald Hanselaar. Ondernemer, business coach en adviseur.

Ronald Hanselaar

“Hi, ik ben Ronald. Sinds 2006 help ik als business coach ondernemers als jij de volgende stap te zetten met de groei van jouw onderneming. Met effectieve leiderschapstraining en ons succesvolle online traject ‘Organisatie Gameplan’ werk ik samen met jou naar je doelen toe.”

Geert van Heijningen

“Hallo, ik ben Geert. Na 15 jaar management en projecten bij ABN AMRO heb ik in verschillende rollen in veel branches en sectoren organisaties geadviseerd en doorgelicht. Met Organisatie Gameplan hoop ik ook jouw organisatie naar een hoger plan te mogen tillen.”

Geert van Heijningen - Business coach - Organisatie Gameplan

Geert van Heijningen. Ondernemer,
business coach en adviseur.

Word ook een succesvol leider en ondernemer

Stap voor stap

Video afspelen over Ronald-Hanselaar-business-coach-organisatie-gameplan-mkb-bedrijfscoach