— MISSIE, VISIE & STRATEGIE FORMULEREN —​

In 3 stappen
je missie, visie en
strategie

Duidelijk en meetbaar

Geef je organisatie richting

Betere prestaties met heldere missie en visie

Je bent een ambitieuze ondernemer, je werknemers zijn tevreden en de bedrijfsvoering is gestandaardiseerd. Je bedrijf is klaar voor groei. Toch wringt het. Je werkt hard, maar voelt dat je met je organisatie stilstaat. Waar wil je naartoe? Wat moet je ervoor doen? Stel je missie, visie en strategie scherp.

Bedrijven met een heldere en scherpe missie en visie presteren beter dan bedrijven die dit niet hebben. Een duidelijke visie en missie geven de organisatie richting, het brengt focus aan en bindt medewerkers en klanten. Het zorgt voor inspiratie, enthousiasme en doelgerichtheid.

Waar sta jij nu met jouw bedrijf?​

Hoe staat het met jouw missie, visie en strategie? De missie en visie vormen de basis van elk succesvol bedrijf. Ontdek met Organisatie Gameplan®, dé succesvolle online business coach voor je bedrijf, hoe je de missie en visie kort en krachtig formuleert, een duidelijke strategie bepaalt en je leiderschapsstijl analyseert. Jouw specifieke leiderschapsrol gaat je namelijk helpen om je strategie te realiseren. Op deze pagina zetten we met jou de eerste stap naar zakelijk succes.

man-horizon-missie-visie-strategie-opstellen-organisatie-gameplan

ONTDEK IN 10 MINUTEN JOUW GROEIKANSEN

500+ ondernemers gingen je voor

Krachtige missie en visie zijn richtingbepalend

Positionering, strategie en leiderschap zijn belangrijke onderdelen van je Gameplan. Dit start met het ontwikkelen van een missie en visie: waar sta je voor en waar ga je voor. Dit kun je toepassen als ‘marketinginstrument’ maar het is pas echt krachtig als je het doorleeft tot in je botten. Als jij je ziel, passie en ambitie kunt delen in een gezamenlijk beeld naar de toekomst. Dit beeld is richtingbepalend voor je dienstverlening, je medewerkers en de partners waarmee je samenwerkt.

Missie en visie formuleren

10 duidelijke vragen om een heldere missie en visie te ontwikkelen.

MISSIE

Je missie is wat je wilt bijdragen en uitdragen naar buiten.
Een sterke missie bevat de volgende vijf onderdelen:

1) Kernactiviteit
Wat is het doel van mijn organisatie? Wie zijn we en wat doen we?

2) Bestaansrecht
Wat dragen we bij? In welke fundamentele klantbehoeften voorzien we?

3) Betekenis
Voor stakeholders: Welk belang hebben wij voor onze klanten, medewerkers, financiers en andere relevante stakeholders?

4) Intenties en idealen
Wat willen we bereiken, wat is onze opdracht, hoe willen wij gezien worden?

5) Kernwaarden
Normen, waarden en overtuigingen: wat vinden wij belangrijk, waar geloven we in?

VISIE

Je visie is het beeld of je verwachting van de toekomst (5 tot 10 jaar) en de rol die je daarin wilt spelen.
Een sterke visie geeft antwoord op de volgende vijf vragen:

6) Toekomst
Hoe ziet de voor ons relevante toekomst eruit? Welke trends en ontwikkelingen zijn van belang?

7) Ontwikkelingen
Hoe ontwikkelen onze markt, branche en sector zich naar de toekomst toe?

8) Veranderingen
Welke veranderingen zien wij in de behoeften, wensen en gedragingen van onze klanten?

9) Succesfactor
Welk soort organisaties zullen in de toekomst succesvol zijn? Waarom? En wat betekent dat voor ons?

10) Ambities
Wat zijn onze lange termijn ambities? Waar willen we staan, wat willen we bereiken?

Organisatie Gameplan

Business coaching voor ambitieuze ondernemers

Je wilt jouw strategie echt scherp en levend houden. Je neemt je eindelijk voor om meer ‘aan’ dan ‘in’ je bedrijf te werken. Je wilt meer grip op groei krijgen en weer met veel plezier ondernemen. Wat is nu de volgende stap voor jou en je organisatie? Tientallen ambitieuze ondernemers kiezen voor Organisatie Gameplan.

Ontwikkel in een half jaar je strategie, je dienstverlening en de voorwaarden voor persoonlijke groei en zakelijk succes

Zet vandaag de volgende stap. Neem contact op of doe eerst de Organisatie Scan (10 min).

Strategie in 5 stappen

Van inspirerende missie en visie naar succesvolle strategie.

STRATEGIE

Je strategie geeft richting en een duidelijke focus voor het dagelijks handelen.
Een sterke strategie bepaal je met de volgende 5 stappen:

  1. Strategische ambities Bepaal je strategische ambities uit de missie, visie en context.
  2. Eigenaren Wie zijn de eigenaren van deze ambities?
  3. SMART-doelen Geef per strategische ambitie een of meerdere concrete SMART-doelstellingen aan.
  4. KPI’s bepalen Benoem de prestatie indicatoren (KPI’s); hoe weet je of het gehaald is?
  5. Monitoren Hoe meet je de KPI’s? Hoe monitor je de resultaten?

Krijg inzicht in jouw strategische leiderschapsstijl

Strategie en leiderschap zijn belangrijke onderdelen van jouw Organisatie Gameplan. Om jouw medewerkers met de strategische ambities te verbinden is jouw manier van leiderschap belangrijk. Verschillende fases van een onderneming vragen om een andere leiderschapsrol. In jouw Gameplan bepaal jij daarom in welke (groei)fase jij met je organisatie bevindt, wat de taakvolwassenheid van je medewerkers is en het soort werk dat jullie uitvoeren. Samen met jouw persoonlijke ondernemerscoach ontdek jij wat er nodig is om te consolideren of juist om de volgende stap te zetten.

Zet vandaag de eerste stap naar zakelijk en persoonlijk succes

Wil je weten hoe je meer grip op groei krijgt en weer met plezier gaat ondernemen? Doe de Organisatie Scan. Ontdek hoe perfect inzicht in de context van je organisatie samen met je missie, visie en strategie je daarbij gaat helpen.

DOE DE GRATIS ORGANISATIE SCAN

Speciaal voor jou als ambitieuze ondernemer die voelt dat nu het moment is voor verandering. Dat het tijd is voor meer grip op groei. De Organisatie Scan brengt de belangrijkste knelpunten en groeimogelijkheden in kaart en geeft antwoorden:

Ontdek in 10 minuten jouw groeikansen:

500+ ondernemers gingen je voor

INSPIRATIE VOOR EN DOOR ONDERNEMERS

Wat zeggen ondernemers over Gameplan

Ontmoet je business coaches

Ronald Hanselaar. Ondernemer, business coach en adviseur.

Ronald Hanselaar

“Hi, ik ben Ronald. Sinds 2006 help ik als business coach ondernemers als jij de volgende stap te zetten met de groei van jouw onderneming. Met effectieve leiderschapstraining en ons succesvolle online traject ‘Organisatie Gameplan’ werk ik samen met jou naar je doelen toe.”

Geert van Heijningen

“Hallo, ik ben Geert. Na 15 jaar management en projecten bij ABN AMRO heb ik in verschillende rollen in veel branches en sectoren organisaties geadviseerd en doorgelicht. Met Organisatie Gameplan hoop ik ook jouw organisatie naar een hoger plan te mogen tillen.”

Geert van Heijningen - Business coach - Organisatie Gameplan

Geert van Heijningen. Ondernemer,
business coach en adviseur.

Word ook een succesvol leider en ondernemer

Stap voor stap

Video afspelen over Ronald-Hanselaar-business-coach-organisatie-gameplan-mkb-bedrijfscoach