— STRUCTUUR EN MIDDELEN IN JE GAMEPLAN —

Verbind je structuur
met je strategie
in 5 stappen

Van strategie naar structuur

EFFECTIEVE ORGANISATIE-INRICHTING

Processen, rollen en structuur in lijn met strategische doelen

Je timmert als ondernemer flink aan de weg met je bedrijf. Je missie, visie en strategie staan als een huis. Je marketing, acquisitie en dienstverlening zijn geheel in lijn met de strategische doelen en je bedrijf schrijft al een flinke tijd zwarte cijfers.

Wel merk je dat nu je bedrijf snel groeit, dat er steeds vaker onduidelijkheden in de communicatie en samenwerking met collega’s en leveranciers voorkomen. Je voelt dat je mensen niet precies weten wat van hen wordt verwacht, welke ruimte en verantwoordelijkheden ze hebben en wat ze van hun collega’s en jou mogen verwachten. Het is tijd om structuur en middelen in lijn met je strategische doelen te brengen. Laten we samen kijken hoe.

Kun jij je organisatie slimmer inrichten?

Je bedrijf heeft meer kans op succes als de structuur en de communicatie je strategische doelen en de samenwerking effectief ondersteunen. Bij veel organisaties is hierin nog veel ruimte voor verbetering. Geldt dit ook voor jullie? Ontdek met Organisatie Gameplan®, hét succesvolle online business programma, hoe je processen, rollen en structuur van je organisatie en de communicatie in lijn brengt met je strategische doelen. Op deze pagina nemen we met jou de vijf stappen door voor een slimmere inrichting van structuur en middelen.

structuur-middelen-bedrijf-organisatie-gameplan

ONTDEK IN 10 MINUTEN JOUW GROEIKANSEN

500+ ondernemers gingen je voor

Waarom is je organisatie slim inrichten belangrijk?

Als blijkt dat de structuur en de communicatie je strategische doelen en de samenwerking niet ondersteunen, is er werk aan de winkel. Er is onduidelijkheid onder je mensen, onvoldoende afstemming over rollen en taken en de samenwerking met stakeholders kan verbeterd worden. Zorg juist nu dat je structuur en middelen je strategische doelen optimaal ondersteunen.

Dit vraagt om wendbaarheid en de minimale inrichting van je organisatie die nodig is om deze doelen te realiseren. Zorg ervoor dat je niet te weinig of juist te veel structuur in je organisatie brengt. Zo blijf je flexibel genoeg om te kunnen voorsorteren op ontwikkelingen die op je af komen. Ga hierover in gesprek met je werknemers en stakeholders en kom tot een duidelijk verhaal en houvast voor de belangrijke processen, rollen en taken.

Voor een slimmere inrichting van structuur en middelen doorloop je de vijf thema’s Processen, Rollen, Structuur, Communicatie en Middelen.

1. Processen

Bepaal de belangrijkste processen in je organisatie die nodig zijn om je missie en strategische doelen te bereiken. Beschrijf en verbeter elk proces:

Keuze
Beschrijf waarom een specifiek proces vastgelegd en verbeterd moet worden. Wat is het uiteindelijke doel van deze verbetering?

Stappen
Maak de stappen of acties in het proces inzichtelijk; wie zijn erbij betrokken, welke input en output kent dit proces, en eventuele autorisaties of kwaliteitsreviews. Benoem eventuele knelpunten. Vanuit dit overzicht bepaal je wat beter, sneller of goedkoper kan in het proces.

Kpi’s
Bespreek de KPI’s in het proces en hoe je ze kunt meten. Bijvoorbeeld de doorlooptijd of andere kwaliteitseisen.

Eigenaar
Wijs een ‘proceseigenaar’ aan die voor dit proces verantwoordelijk is.

2. Rollen en taken

Leg functies of rollen vast in functieprofielen. Die zijn de basis voor het functioneren van mensen in jouw organisatie, de samenwerking in en tussen processen, beloning, werving & selectie, loopbaanbeleid, ontwikkeling en de continue feedback met je mensen.

Wat
Een profiel geeft duidelijkheid over de rol- of functienaam, de plek in de organisatie, de doelen, de resultaten, de functie-eisen en de arbeidsvoorwaarden.

Inhoud
Het gaat om taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, en daarnaast de competenties die nodig zijn om in de functie succesvol te zijn. Competenties zijn de combinatie van kennis, expertise en gedrag. Tot slot bevat het profiel de arbeidsvoorwaarden.

Beknopt
Maak er geen waslijst van, houdt de profielen zo compact mogelijk. Ze zijn niet statisch, maar hebben onderhoud nodig, bijvoorbeeld als eisen of omstandigheden wijzigen.

Personele structuur
De personele structuur laat zien hoe de rollen in de organisatie over mensen verdeeld zijn: de aantallen per rol en wie de rol vervullen.

3. Organisatiestructuur

Bepaal de organisatiestructuur die past bij je Organisatie. In veel organisaties zijn de lijnen kort en is er een natuurlijke ‘informele organisatie’. Er is niet altijd een formele structuur nodig. En je wilt ook geen bureaucratische structuur die de creativiteit en eigen verantwoordelijkheid van je mensen in de weg staat.

Wanneer wel
Een slimme organisatiestructuur  verbindt processen met je mensen en teams. De belangrijkste vraag die je moet stellen is hoe de  organisatiestructuur de realisatie van je Gameplan ondersteunt. 

Vormen
Er zijn veel verschillende (in)formele organisatievormen, zoals de lijnorganisatie, de projectorganisatie, de matrixorganisatie of een flexibele organisatievorm met zelfsturende teams.  

Essentie
Het gaat erom dat de organisatievorm voor iedereen duidelijk maakt wat de processen zijn, welke rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden erbij horen en hoe de communicatie en coördinatie verloopt. 

Hoe
Er is geen ‘one size fits all’. Het hang af van het DNA van de organisatie, zoals wat jullie doen, taakvolwassenheid, cultuur en leiderschapsstijl. Ook structuur evolueert, door veranderende eisen of omstandigheden. 

Organisatie Gameplan

Business coaching voor ambitieuze ondernemers

Je wilt jouw strategie echt scherp en levend houden. Je neemt je eindelijk voor om meer ‘aan’ dan ‘in’ je bedrijf te werken. Je wilt meer grip op groei krijgen en weer met veel plezier ondernemen. Wat is nu de volgende stap voor jou en je organisatie? Tientallen ambitieuze ondernemers kiezen voor Organisatie Gameplan.

Ontwikkel in een half jaar je strategie, je dienstverlening en de voorwaarden voor persoonlijke groei en zakelijk succes

Zet vandaag de volgende stap. Neem contact op of doe eerst de Organisatie Scan (10 min).

4. Communicatie- en overlegstructuur

Maak effectieve communicatie en juiste afstemming mogelijk in je organisatie. Dit zorgt voor een enorme impact op de samenwerking tussen mensen, teams en management. Er kan sneller gereageerd worden op kansen, risico’s en situaties die zich voordoen. Het versterkt de betrokkenheid om klantgerichter te kunnen werken en het vermogen om continu de resultaten te verbeteren. Zo richt je een effectieve communicatie- en overlegstructuur in:

Huidige situatie
Maak inzichtelijk welke middelen nu worden ingezet als het gaat om interne communicatie. Wat wordt er eigenlijk allemaal overlegd en afgestemd, door wie, met welk doel, hoe vaak en welke middelen gebruiken jullie hiervoor? Hoe effectief is dit eigenlijk en hoe weet je dit zeker? Benoem samen de aandachtspunten en knelpunten.

Verbeterde situatie
Bepaal nu met de inzichten en de aandachts- en knelpunten de uitgangspunten voor verbetering van de interne communicatie- en overlegstructuur. Geef aan waar die nog beter de kwaliteit van je primaire proces kan ondersteunen.

5. Middelen managen

Zorg ervoor dat je slim en duurzaam de benodigde middelen regelt om je diensten en producten te kunnen blijven leveren. Ontwerp met je mensen een continue pro-actieve aanpak om steeds goed in beeld te hebben wat je nodig hebt en wat de prestaties van je bedrijfsmiddelen zijn. Zo kun je deze verbeteren en spoor je problemen op voordat ze zich voordoen. Jouw stappenplan in het kort voor grip op de bedrijfsmiddelen:

Overzicht
Maak een overzicht van de soorten bedrijfsmiddelen die je op de korte en langere termijn nodig hebt. Benoem welke middelen je zelf moet hebben en welke je uitbesteedt.

Invloed
Bepaal per bedrijfsmiddel wat de invloed is op het vermogen om je strategische doelen te halen en hoe kritiek ze zijn voor je organisatie (kritiek, semikritiek of niet kritiek).

Risicobeoordeling
Analyseer je bedrijfsmiddelen via een risicobeoordeling. Houd ook rekening met veroudering en modernisering. Zo bepaal je wat op korte termijn nodig is en wat kan wachten.

Besluitvorming
Besluit en selecteer op basis van de eerdere stappen de acties voor nu en later.

Zet vandaag de eerste stap naar zakelijk en persoonlijk succes

Wil je weten hoe je meer grip op groei krijgt en weer met plezier gaat ondernemen? Doe de Organisatie Scan. Ontdek hoe een effectieve organisatie-inrichting in lijn met je strategie je daarbij kan helpen.

DOE DE GRATIS ORGANISATIE SCAN

Speciaal voor jou als ambitieuze ondernemer die voelt dat nu het moment is voor verandering. Dat het tijd is voor meer grip op groei. De Organisatie Scan brengt de belangrijkste knelpunten en groeimogelijkheden in kaart en geeft antwoorden:

Ontdek in 10 minuten jouw groeikansen:

500+ ondernemers gingen je voor

INSPIRATIE VOOR EN DOOR ONDERNEMERS

Wat zeggen ondernemers over Gameplan

Ontmoet je business coaches

Ronald Hanselaar. Ondernemer, business coach en adviseur.

Ronald Hanselaar

“Hi, ik ben Ronald. Sinds 2006 help ik als business coach ondernemers als jij de volgende stap te zetten met de groei van jouw onderneming. Met effectieve leiderschapstraining en ons succesvolle online traject ‘Organisatie Gameplan’ werk ik samen met jou naar je doelen toe.”

Geert van Heijningen

“Hallo, ik ben Geert. Na 15 jaar management en projecten bij ABN AMRO heb ik in verschillende rollen in veel branches en sectoren organisaties geadviseerd en doorgelicht. Met Organisatie Gameplan hoop ik ook jouw organisatie naar een hoger plan te mogen tillen.”

Geert van Heijningen - Business coach - Organisatie Gameplan

Geert van Heijningen. Ondernemer,
business coach en adviseur.

Word ook een succesvol leider en ondernemer

Stap voor stap

Video afspelen over Ronald-Hanselaar-business-coach-organisatie-gameplan-mkb-bedrijfscoach